Title
Múzeum moderného umenia Andyho Warhola | Múzeum Andyho Warhola
Go Home
Description
(Official website) Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, svetovo prvé múzeum venované osobnosti kráľa pop-artu
Address
Phone Number
+1 609-831-2326 (US) | Message me
Site Icon
Múzeum moderného umenia Andyho Warhola | Múzeum Andyho Warhola
Page Views
0
Share
Update Time
2022-06-27 22:11:57

"I love Múzeum moderného umenia Andyho Warhola | Múzeum Andyho Warhola"

www.muzeumaw.sk VS www.gqak.com

2022-06-27 22:11:57

ÚvodMúzeumMúzeumExpozícieHistória múzeaZaujímavostiRiaditeľNávštevníkOnline Projekty 1 cent 15 minút Coffee Break Factory people COVID-EO project PodujatiaPripravujemePráve prebiehajúceUplynuléMuzeoedukológiaPonukaArchív aktivítČlánkyFotoSuveníry Médiá o násKontakt Múzeum moderného umeniaAndyho Warholav Medzilaborciach MúzeumNávštevníkCOVID-EO projectPodujatiaMuzeoedukológiaSuveníry Vitajte na oficiálnych stránkach Múzea moderného umenia Andyho Warholav Medzilaborciach!Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach sa dištancuje odobsahu internetových stránok, stránok na sociálnych sieťach alebosubjektov, ktoré zverejňujú neoverené informácie o MMUAW.MMUAW zodpovedá za obsah iba oficiálnych internetových stránok www.muzeumaw.sk ako aj oficiálnych stránokna sociálnych sieťach (Facebook, Twitter – Múzeum moderného umenia AndyhoWarhola / @MuzeumAW, Instagram – Múzeum Andyho Warhola / muzeumaw).Hygienické opatrenia v súčasnej mimoriadnej situácii prenávštevníkov MMUAW:pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na rukyzachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 mFotogaléria ÚVODotvaracie hodiny maj2022 vstupne MMUAW 2022b navstevny poriadok maj 2021 SK navstevny poriadok maj 2021 ANGL D O K U M E N T YSmernica k podávaniu, preverovaniua evidovaniu oznámení v zmysle zákona č 54/2019 Z. z. o ochraneoznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorýchzákonovZVEREJNENÉ ZÁSADYOCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV V MÚZEU MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLAV MEDZILABORCIACH Múzeum moderného umenia Andyho Warholav MedzilaborciachIČO: 37781405, Andyho Warhola 748/36, 068 01 Medzilaborcekontaktné údaje: t. č.: +421 57 74 800, email: awmuzeum@post.sk ako prevádzkovateľ informačného systémuzverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti vočidotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov podnázvom: ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCHÚDAJOVv zmysle článku 13 a príslušných recitálovNariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzickýchosôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov(ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochraneosobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len„zákon o ochrane osobných údajov“): ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOVTýmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajovv našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s §44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHOPARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorúmôžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk. Viacinformácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zoMúzeum Zverejňovanie Profil verejného obstarávateľa Autorské práva Projekty KontaktMapaSledujte nás Zriaďovateľ© THE ANDY WARHOL FOUNDATION FOR THE VISUAL ARTS, INC. | Created by Maneti